Всички наши продукти притежават сертификати за качество и се контролират от Семеконтролна инспекция /ИАСАС/ и отговарят на всички Български и Европейски правила и норми.

За нас

СОРТОВИ СЕМЕНА-ПРЕСЛАВ ООД със:
Седалище: гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров № 33 вх. Б, ап. 26
Удостоверение с изх. № 20130903114406/03.09.2013 г. на Агенцията по вписванията

Сортови семена-Преслав е директен вносител на семена и луковици от Холандия, Германия,Франция, Италия и други страни утвърдени производители на най-добрите продукти. Освен вносители сме и производители на опаковките и разфасовките, които предлагаме на пазара.
Поради тези причини можем да предложим най-добрите цени на едро и на дребно на нашите клиенти.

Нашата фирмa разполага с няколко търговски обекта на територията на Шуменска и Търговищка област:
Бази в гр. Велики Преслав и в гр.Шумен,  магазин в гр. Шумен, магазин в гр. Търговище , магазин в гр. Омуртаг и магазин в гр.Велики Преслав.

Освен магазините ,продуктите ни се предлагат в цялата страна от нашите партньори,представители и дистрибутори.

Всички наши продукти притежават сертификати за качество и се контролират от Семеконтролна инспекция /ИАСАС/ и отговарят на всички Български и Европейски правила и норми.

Ние притежаваме нужните сертификати за да извършваме своята дейност:

Удостоверение

Разрешение

Склад на борсата
Склад на борсата
Магзаин Шумен
Магазин Шумен
Склад на борсата
Склад на борсата

1. Удостоверение издадено от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министерство на земеделието и храните за това, че СОРТОВИ СЕМЕНА-ПРЕСЛАВ ООД е вписана в регистър на производители заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал под № 1103Т4701, том X, стр. 4701:

- За заготовка на: посадъчен материал - зеленчукови, медицински и ароматни, декоративни култури, овощен и лозов материал;
- За заготовка (последващо разфасоване) на: посевен материал - зърнени, фуражни, зеленчукови, цвекло, медицински и ароматни, декоративни култури;
- За търговия на едро на посевен материал - зърненеи, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови култури, картофи, цвекло, медицински и ароматни, декоративни култури и посадъчен материал - зеленчукови, медицински и ароматни, декоративни култури, овощен и лозов материал и търговец на дребно на посевен материал - зърнени (малки опаковки по Наредба №21/30.06.2009 г.), фуражни и зеленчукови култури, цвекло, медицински и ароматни, декоративни култури и посадъчен материал - зеленчукови, медицински и ароматни, декоративни култури, овощен и лозов материал.

2. Разрешение издадено от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министерство на земеделието и храните на основание чл. 28, ал.1 оз Закона за поосевния и посадъчен материал и чл.9 от наредба за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал от 14.05.2004 г., както и възоснова на съответствие на приложената документация с изискваинията на нормативната уредба за този вид дейност.

Разрешението е за: 
- заготовка на посадъчен материал - зеленчукови, медицински и ароматни декоративни култури, овощен и лозов материал;
- заготовка (последващо разфасоване) на посевен материал - зърнени, фуражни, зеленчукови, цвекло, медицински и ароматни, декоративни култури. 

 

За връзка с нас:

СОРТОВИ СЕМЕНА-ПРЕСЛАВ ООД

Адрес: гр. Шумен,ул.Калиакра 2

магазин Сортови семена на борсата

Тел.: 08888 6 24 48;

Тел.: 088 63 63 909

e-mail: semena1@abv.bg

МАГАЗИН ШУМЕН 1: ул. Калиакра 2 (борсата) показан на Google картата

© 2017 - 2024 Всички права запазени